Bendrosios nuostatos

www.pelediskiai.lt parduotuvė priklauso A.Petrauskaitės ūkiui: ūkio kodas 4260394,adresas Pelėdų g.11A,Pelėdiškio k.,Panevėžior.,Karsakiškiosen.,tel.:+37060642328. Internetinės parduotuvės(toliau -Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui www.pelediskiai.lt parduotuvėje. www.pelediskiai.ltpasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria kai galutinai pateikia užsakymą. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius(materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją, kuri yra pateikiama šiame puslapyje. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

Privatumo politika

Tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų užsakymą ir laiku jį surinkti bei pristatyti tinkamu adresu.Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti – pristatyti Jums prekes, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ar išrašant PVM sąskaitą-faktūrą ir pan.

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus – pristatyti užsakymus, užskaityti apmokėjimus. Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais. Pirkėjas tęsdamas pirkimą patvirtina, kad perskaitė Taisykles, tinkamai suprato ir yra susipažinęs su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Taisyklėmis ir su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo bei Pardavėjo teisės įsigijimo bei apmokėjimo sąlygos. www.pelediskiai.ltturi teisę keisti šią privatumo politiką.

Garantija

Kokybiškų, medelyne pirktų sodinukų atgal nepriimame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, kurių 15 punkte įtvirtinta, jog „Augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiami ir negrąžinami“.

Remdamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(7) straipsnio 1 dalimi informuojame, kad internetu pateiktą užsakymą galite atšaukti bet kuriuo metu iki galutinio užsakymo pristatymo momento. Užsakymas laikomas pristatytas, kai pasirašote prekių priėmimo dokumentus. Kokybiški, internetu įsigyti augalai negrąžinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 6.228(10) straipsnyje 2 dalyje numatytomis išimtimis.

Kilus neaiškumams skambinkite. Visi mūsų Pirkėjai yra vienodai svarbūs!

X